Persondataerklæring (Obligatorisk)

Venligst udskriv, udfyld, underskriv og indsend i PDF-format til People@fontibus.dk, så vi kan behandle dine data.

OBLIGATORISK PERSONDATAERKLÆRING

     

PERSONDATA 1

     

Hvis du ønsker at søge en konkret stilling og/eller 6 måneders registrering i Fontibus koncernens Kandidatbank da bedes du udfylde dette obligatoriske skema og erklæring samt fremsende den sammen med dit CV og evt. øvrige dokumenter. Henvendelser modtages kun elektronisk på people@fontibus.dk - Information og svar vil blive sendt til dig på mail.

 
 
 
 
 
 
 
       Indskriv dine svar her  

CVR nummer eller lønmodtager? *

     
 Enten    


 
 

Jeg ønsker freelance opgaver og mit firmas navn og CVR nummer er:

 

 

 
 

Jeg har haft dette CVR nummer siden (dato):

 

 

 
 

Vi tilstræber altid den mest optimale timepris i forhold til opgaven- blot behøver kende din minimumspris. Oplys derfor venligst minimums faktura-timepris ekskl. moms.:

 

 

 

eller

       
 

Jeg ønsker ansættelse som lønmodtager. (ja/nej)

 

 

 
 

Dit minimums total lønpakkekrav (Kr./Md):

     
         

Persondata /(=Firmaoplysninger, hvis CVR)

     
 

E-mailadresse*

 

 

 
 

Fornavn (Kaldenavn)*

 

 

 
 

Efternavn *

 

 

 
 

Fulde juridiske navn *

 

 

 
 

Evt. fulde juridiske firmanavn

 

 

 
 

Adresse (Vej, nummer, sal) *

 

 

 
 

Postnummer og by *

 

 

 
 

Land

 

 

 
 

Statsborgerskab *

 

 

 
 

Køn

 

 

 
 

Fødselsdato

 

 

 
 

Kontakttelefon *

 

 

 
         

Uddannelse og certificeringer

     
 

Højeste afsluttede uddannelsesniveau (og år) *

 

 

 
 

Dansk titel på uddannelsen *

 

 

 
 

Engelsk titel på uddannelsen *

 

 

 
 

Evt. Person-, IQ testcertificeringer? (Hvilke)

 

 

 
 

Evt. Projektledelsescertificering? (Hvilken)

 

 

 
 

Evt. anden supplerende relevant uddannelse?

 

 

 
  (Fuld dokumentation fremsendes senest ved jobsamtale)      
         

Øvrige oplysninger

     
 

Kan referencer (minimum 3) oplyses efter aftale? (ja/nej) *                                                                                               (Du vil i givet fald under et evt. interview-forløb skulle levere liste med: Reference navn – relevant periode, daværende relation samt nuværende kontakt mail og kontakt mobilnummer).

 

 

 
 

Hvor har du hørt/set information om konsulentopgaven/stillingen?

 

 

 
 

Har du planlagt feriedage inden for de næste 6 måneder (hvilke datoer)? *

 

 

 
 

Hvornår kan du tidligst tiltræde? *

 

 

 
         

SAMTYKKE

     

 

 

Jeg giver hermed samtykke til, at den indtastede information samt de af mig indsendte/vedhæftede dokumenter må registreres og anvendes til rekrutteringsformål og statistik *

 
   
   
 

Registrering i databasen er 100% frivillig. Kun registrerede firmaer og personer kommer dog i betragtning i forhold til tildeling af konsulentopgaver og/eller stillinger, da øvrige henvendelser slettes.                                                                                                                                      

Når du fremsender denne erklæring og dit CV til Fontibus koncernens database, gemmer vi dine oplysninger i seks måneder. Efter seks måneder vil du automatisk blive bedt om at acceptere eller afslå en forlængelse af perioden med yderligere seks måneder. 
Fontibus koncernen vil i denne periode behandle oplysningerne i dit CV med henblik på at undersøge, om din profil matcher de ledige konsulentopgaver og stillinger, der er. Fontibus koncernen vil ikke uden din godkendelse rette henvendelse til referencer m.v. eller i øvrigt videregive dine oplysninger.                                                                                                                  

Hvis du ønsker dine oplysninger slettet før udløb af en 6 måneders periode, da bedes du blot skriftligt kontakte vores rekrutteringsafdeling på People@fontibus.dk . Dine oplysninger vil blive slettet hurtigst muligt og du vil modtage en bekræftelse per retur-mail på, at dine oplysninger nu er slettet.                                                                                                               

Du har efter persondatalovens §§ 31, 35 og 37 ret til at få indsigt i dine oplysninger, at gøre indsigelse mod behandlingen og at kræve berigtigelse. Hvis du ønsker at udnytte disse rettigheder, kan du rette henvendelse til rekrutteringsafdelingen på People@fontibus.dk.                                                                                                                                                                                       

Når du fremsender denne erklæring per mail samt fremsender dit CV og øvrige dokumenter, da er du ansvarlig for, at de fremsendte oplysninger er retvisende og dækkende.                                             

 
 

Underskrift


________________________________