Fontibus HR - Vores Værdier og Etiske Guidelines

 


Fontibus HR – vores værdier

Vi har defineret vores fælles værdier, og dem gør vi vores absolut bedste for at leve op til.

 

Professionalisme

Vi har en positiv, konstruktiv og proaktiv adfærd, hvor vi arbejder selvstændigt og struktureret mod de opstillede mål og tager et helhjertet ansvar for vore leverancer, som altid er af høj kvalitet - og til tiden.

 

Passion

Vi brænder for det vi arbejder med. Vi brænder for kreative, fleksible, individuelt tilpassede ydelser leveret til vores kunders fulde tilfredshed.

 

Respekt

Respekt og integritet er essentielt såvel i forholdet til vore kunder, kandidater og samarbejdspartnere som til hinanden. Vi står altid ved hvad vi siger og vi leverer, hvad vi har aftalt at levere.

 

Win-win relationer

Bemærkelsesværdige resultater skabes af ligeværdige mennesker, der samarbejder.

 

Fontibus HR – vores etiske guidelines

  •  Vi behandler kunder, kunders medarbejdere, kandidater, samarbejdspartnere og kollegaer individuelt og med største respekt

 

  •  Vi sætter en ære i at overholde vores egne etiske guidelines ligesom vi proaktivt sætter os ind i nødvendige etiske regelsæt hos vores kunder således, at vi sikrer fuld compliance i forhold til de opgaver vi løser for/hos den enkelte kunde

 

  • Vi behandler oplysninger vi får kendskab til hos vores kunder med fuld fortrolighed og vi videregiver på ingen måde fortrolige oplysninger om vores kunder uden forudgående aftale herom

 

  • Vi overholder Persondataloven i al omgang med alle omfattede persondata og testresultater. Se Persondata-1erklærng her.

 

  • Vi påtager os kun opgaver, som vi kan løse med succes  

 

  • Vi er et netværk af mindre - og i sagens natur ofte konkurrerende - konsulentforretninger, der alligevel sammen finder synergi således, at vi med kunderne i centrum sikrer, høj professionalisme i vores ydelser.

    - Fordelen for vores kunder er en solid relation / ”Single point of contact”, der sikrer kunden kontinuitet og adgang til en bred vifte og visitation af specifikke HR-kompetencer fra sag til sag.

     - Fordelen for konsulenterne i Fontibus HR er det faglige fællesskab, adgang til sparring samt optimering af den enkelte konsulents ordretilgang.

 

 Vi agerer og interagerer i overensstemmelse og harmoni med disse forudsætninger - vi nyder fordelene ved netværket og vi har alle kunden og kundens bedste - i fokus.

Og udover at vi naturligvis overholder al gældende lovgivning, da er vi også særligt opmærksomme på aktivt at undgå alle former for handlinger der kan relateres til konkurrence begrænsende aftaler eller misbrug af vores stilling på markedet.